Sēžu lēmumi:

26.09.2017.

Lēmumi

 1. Saskaņot Dobeles sākumskolas bērnu sūdzības izskatīšanas kārtību. Bernu_sudzibu_iesniegsanas_un_izskatisanas_kartiba.pdf
 2. Pieņemt skolas padomes darba plānu 2017./2018.mācību gadam.

Septembris

 • Ziedu paklāja veidošana pie Dobeles Atbrīvotāju pieminekļa.
 • Miķeļdienas sportiskās aktivitātes. Tirgus.

Oktobris

 • Labo darbu mēnesis. Tirdzniecības uzņēmuma „Maksima” akcijas „Poga” atbalstīšana, pērkot noteiktas grupas produktus, krājot speciālās „pogas”. Naudas līdzekļi tiek ziedoti bērnu rehabilitācijas centram „Poga”

Novembris

 • Patriotiskā nedēļa: svētku koncerts „Augam Latvijai”, Mīlestības apļa (sadošanās rokās) veidošana ap skolu.
 • Vecāku sapulce par drošu tehnoloģiju lietošanu

Decembris

 • Adventes laika ieskaņu rīti – vecāki rīta pasākuma vadītāji
 • Ziemassvētku rotājumu gatavošana-darbnīcas kopā ar vecākiem
 • Ziemassvētku koncerts- vecāki uzveduma dalībnieki

Marts

 • Skolas izteiksmīgās runas konkurss – vecāki žūrijas locekļi

Aprīlis, maijs

 • Skolas apkārtnes sakopšanas talka.
 • Baltā galdauta svētki
 • Labo bērnu sumināšanas pasākums kopā ar vecākiem.

08.05.2017.

Lēmumi:

1. Apstiprināt individuālo mācību piederumu sarakstu pa klašu grupām.

1_kl_macibu_piedrumi2017_18-1.pdf

2a_mac_piederumi_2017_18-1.pdf

2b_mac_piederimi_2017_18-1.pdf

3ab_mac_lidz_17_18-1.pdf

3ab_mac_pieder_viz_majtur_2017_18-1.pdf

4ab_mac_lidz_2017_18-1.pdf

4ab_mac_piederumi_viz_majtur2017_18.pdf


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .