Sēžu lēmumi:

08.05.2017.

Lēmumi:

1. Apstiprināt individuālo mācību piederumu sarakstu pa klašu grupām.

1_kl_macibu_piedrumi2017_18-1.pdf

2a_mac_piederumi_2017_18-1.pdf

2b_mac_piederimi_2017_18-1.pdf

3ab_mac_lidz_17_18-1.pdf

3ab_mac_pieder_viz_majtur_2017_18-1.pdf

4ab_mac_lidz_2017_18-1.pdf

4ab_mac_piederumi_viz_majtur2017_18.pdf

22.02.2017.

Lēmumi:

1. Apstiprināt skolas budžeta 2017.gadam tāmes izpildi atbilstoši plānotajiem remontdarbiem 1.ab klašu un virtuves bloka durvju nomaiņai.

2. Atjaunot skolas tautisko deju kolektīvu zēnu tērpus.

3. Atbalstīt ziedojuma līdzekļu izlietojumu 4 interaktīvo tāfeļu iegādei.

22.09.216.

1. Apstiprināt 2016./17.m.g skolas padomes darbības projektu.

2.Par skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Antru Altenu

3.Piedalīties 4.punktā uzskaitīto pasākumu līdzorganizēšanā
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .