Sēžu lēmumi:

07.03.2018.

Lēmumi

 1. .Atbalstīt 2018.gada budžeta izpildes projektu sporta inventāra, mācību līdzekļu iegādei.
 2. Atbalstīt skolas mērķi turpināt darboties Latvijas olimpiskās komitejas skolu programmā „Sporto visa klase” un CSSD projektā 4.klašu skolēniem „Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolās.

26.09.2017.

Lēmumi

 1. Saskaņot Dobeles sākumskolas bērnu sūdzības izskatīšanas kārtību. Bernu_sudzibu_iesniegsanas_un_izskatisanas_kartiba.pdf
 2. Pieņemt skolas padomes darba plānu 2017./2018.mācību gadam.

Septembris

 • Ziedu paklāja veidošana pie Dobeles Atbrīvotāju pieminekļa.
 • Miķeļdienas sportiskās aktivitātes. Tirgus.

Oktobris

 • Labo darbu mēnesis. Tirdzniecības uzņēmuma „Maksima” akcijas „Poga” atbalstīšana, pērkot noteiktas grupas produktus, krājot speciālās „pogas”. Naudas līdzekļi tiek ziedoti bērnu rehabilitācijas centram „Poga”

Novembris

 • Patriotiskā nedēļa: svētku koncerts „Augam Latvijai”, Mīlestības apļa (sadošanās rokās) veidošana ap skolu.
 • Vecāku izglītojošā lekcija "Atbildīga digitālo tehnoloģiju lietošana"
 • Vecāku seminārs par veselīgu uzturu

Decembris

 • Adventes laika ieskaņu rīti – vecāki rīta pasākuma vadītāji
 • Ziemassvētku rotājumu gatavošana-darbnīcas kopā ar vecākiem
 • Ziemassvētku koncerts- vecāki uzveduma dalībnieki

Marts

 • Skolas izteiksmīgās runas konkurss – vecāki žūrijas locekļi

Aprīlis, maijs

 • Skolas apkārtnes sakopšanas talka.
 • Baltā galdauta svētki
 • Bērnu ar augstiem mācību sasniegumiem sumināšanas pasākums kopā ar vecākiem.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .