2018./2019.mācību gadā skolā strādā:

direktore Vivita Dolotova

direktores vietniece izg. jomā Daiga Čuhnova

skolotāja Karīna Grausa - 1.a klase

skolotāja Guna Tomase - 1.b klase

skolotāja Aija Ābrama - 1.c klase

skolotāja Aija Šimkus - 2.a.klase

skolotāja  Iveta Stankeviča - 2.b klase

skolotāja Sandra Krieva - 3.a klase

skolotāja Ginta Blumberga - 3.b klase

skolotāja Everika Nordena - 3.c klase

skolotāja Agnija Kozlovska - 4.a klase, mūzika

skolotāja Inga Ozoliņa - 4.b klase

skolotāja Svetlana Berezovaja - 4.c klase

speciālās izglītības skolotāja Dace Mackeviča - 3./4. klase

skolotāja Daiga Čuhnova - 5.a klase

skolotāja Ilona Lubarska - 5.b klase

skolotāja Antra Salna - 5.c klase

skolotāja Rosita Daume - 6.a klase

skolotāja Argija Rudene- sports

skolotājs Oļegs Kmetjuks - sports

skolotāja Gita Tukiša - matemātika, informātika, datorika

skolotājs Vjačeslavs Motoligins - mājturība un tehnoloģijas zēniem

skolotāja Gunita Geine - Goba - vēsture, sociālās zinības

skolotājs - logopēds Daiga Zariņa, Aina Bētiņa


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .