Mērķi 

  • Ar fizisko aktivitāšu palīdzību radīt sistēmu bērnu veselības un stājas uzlabošanai sākumskolā;
  • Sagatavot/izstrādāt programmu papildus sporta stundu pakāpeniskai ieviešanai sākumskolā;
  • Iegūt objektīvus vispārējās fiziskās sagatavotības datus dinamikā un to korelāciju saistībā ar sporta stundām;
  • Analizējot skolēnu, vecāku un sporta pedagogu viedokli par projektu un programmu (aptauja (vecāku, skolēnu, pedagogu) tiks veikta visām projektā iesaistītajām klasēm)

2017./2018.mācību gadā projektu uzsāk 3.a klase, klases audzinātāja Agnija KozlovskaVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .