Dobeles sākumskola ir Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmas. Lai sakārtotu novada skolu tīklu, Dobeles novada pašvaldība nolēma ar 2018. gada 1.augustu reorganizēt Dobeles Kristīgo pamatskolu un Dobeles Sākumskolu , kurā mācījās izglītojamie no 1.-4 klasei, par Dobeles sākumskolu, kurā mācās izglītojamie no 1.-6.klasei. Skola ir izvietota divās ēkās: bijušās Dobeles sākumskolas ēkā Skolas ielā 11, Dobelē un bijušās Dobeles Kristīgās pamatskolas ēkā Dainu ielā 8, Dobelē. Sporta nodarbības notiek Dobeles sporta hallē Tērvetes ielā 2, Dobelē. 2019. gada tiks veikta ēkas Dainu ielā 8 pārbūve un sporta zāles celtniecība. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .