Skola darbību uzsāk 1992.gada 1.septembrī. Mācības uzsāka 197 1.-4.klašu skolēni 8 komplektos un 18 pedagogi.

1993.gadā skolas vajadzībām tiek atvēlēta Krievijas armijas ģenerāļa dzīvojamā māja, kurā skola iekārto bibliotēku un skolas radošo darbu centru.

Skolotāji rosīgi strādā skolēnu estētiskajā audzināšanā.

1993./1994.mācību gadā pedagogi organizē estētikas skolu 4 līdz 5 gadus veciem bērniem.

1994.gada 1.septembrī eksperimentāli tiek atvērta 5.klase. 1995.gadā eksperimentāli tiek turpināta 6.klase.

Skolas īpašais statuss (1.-4.klase) nodrošina  bērncentrētas pedagoģijas pieeju:

•Atrodamies pilsētas centrā. Ērti nokļūt mūzikas skolā vai citās interešu izglītības iestādēs
•Skola paredzēta līdzīga vecuma bērniem, nav lielo «apbižotāju»
•Skolas aktivitātes ir paredzētas  visiem skolēniem
•Skolas bibliotēkā grāmatu klāsts sākumskolas vecuma bērniem
•Ērti satikt mācību priekšmetu skolotājus un individuāli aprunāties par interesējošiem jautājumiem
•Tas, ka pēc 4.klases maina citu izglītības iestādi ir pozitīvs faktors – cita, jauna vide, skolotāji….motivējošs faktors, kas interesants būs jaunajā skolā
•Atbilstoša skolas vide, mācību darbība, atbalsta pasākumi:
–Stundu sākumu un beigu laiku paziņo skolotājs, zvans netraucē mierīgi pabeigt iesākto darbu
–Skolas piederumus var uzglabāt skolēna solā, ierādītajā skolēna drēbju skapī
–Labos laika apstākļos skolēni starpbrīdi rotaļājas skolas pagalmā skolotāju uzraudzībā
–Skolā ir pagarinātās dienas grupas līdz plkst.17.00
–Ejot uz sporta vai peldēšanas stundu, skolēnam ir iespēja atkal pabūt svaigā gaisā
–Pusdienu pauze notiek klases telpā. «Auklīte» veic pusdienu sadali
Darbojas «veikaliņš», kurā skolēns ne tikai nopērk kādu našķi, un mācās rīkoties ar naudu
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .