Skolas logoPar mums

 Vīzija
Izglītības iestādes kā mācīšanās organizācijas veidošana un bērncentrēta izglītības procesa nodrošināšana


 Misija

Nodrošināt iespēju labvēlīgā vidē skolēniem veidoties par intelektuālām, radošām, harmoniski attīstītām un brīvām personībām, kuru mācību motivācija saistītos ar ģimenes un pašu interesēm.

Sākumskolas darbības pamatmērķi
1.    Nodrošināt izglītojamiem daudzveidīgās cilvēka darbības jomās nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, vērtību un ieradumu veidošanos.
2.    Nodrošināt pēctecību un kvalitāti licencēto izglītības programmu un mūsdienīga izglītības procesa īstenošanā.
3.    Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Īstenojamās izglītības programmas

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma (11011111)
Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (11015311)
Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (11015811)


Interešu izglītības programmas:

 • ·         Koris 2. - 4.klasei,
 • ·         Ansamblis 1. – 2. un 3. – 4.klasei,
 • ·         Tautisko deju pulciņš 1. – 2. un 3. – 4.klasei,
 • ·         Vizuālās mākslas pulciņš,
 • ·         Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš,
 • ·         Radošās fantāzijas pulciņš,
 • ·         Keramikas pulciņš sadarbībā ar Dobeles Amatu māju
 • ·         Kokapstrādes pulciņš
 • ·         Vieglatlētikas pulciņš
 • ·         Ritmikas pulciņš
 • ·         Radošās domāšanas pulciņš

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .