Skolas logoPar mums

Sākumskolas vīzija
Skola kā vides apziņas veidotāja izglītības procesā, kas ietver prasmju un vērtību attīstību un attieksmju maiņu starp cilvēkiem, dabas vidi un kultūrvidi.

Sākumskolas misija

Nodrošināt iespēju labvēlīgā vidē skolēniem veidoties par intelektuālām, radošām, harmoniski attīstītām un brīvām personībām, kuru mācību motivācija saistītos ar ģimenes un pašu interesēm.

Sākumskolas mērķis
 • Nodrošināt izglītības kvalitāti, veidojot pamatu tālākai izglītībai
 • Veikt skolas darbības vērtēšanu un attīstības plānošanu, realizēšanu

Piedāvātās izglītības programmas

Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klasei) izglītības programma
Interešu izglītības programmas:

 • Koris
 • Ansamblis
 • Sporta pulciņš
 • Vizuālās mākslas pulciņš
 • Tautisko deju pulciņš
 • Radošās mākslas pulciņš
 • Dambretes pulciņš
 • Jauno riteņbraucēju pulciņš
 • Keramikas pulciņš

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .