Skolas mācību plāns


Izglītības jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

Valoda

 

 

Latviešu valoda

6

6

5

5

5

3

Pirmā svešvaloda

 1

 1

3

3

3

3

Otrā svešvaloda

 

 

 

 

 

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

 

Matemātika

4

4

4

5

5

5

Informātika

 

 

 

 

1

1

Datorika*

1

1

1

 

 

 

Dabaszinības

1

2

2

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

 

 

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

1

Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

1

Sociālās zinības

1

1

1

2

2

2

Ētika/Kristīgā mācība

1

1

1

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

2

2

Sports

2

2

2

2

2

2

Māksla

 

 

Literatūra

 

 

 

2

2

2

Mūzika

2

2

2

2

2

2

Vizuālā māksla

2

2

2

2

2

1

Izglītojamā maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

* Datorika 2018./19.mācību gadā 1.klasē; 2019./20.mācību gadā 1. - 2.klasē un turpmāk no 1.līdz 3.klasei. 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .